Sanbon kumite

Variabilita útoku | Různých druh útočných technik | Různá cílová pásma technik | Variabilita obrany
Různé druhy obranných technik | Různá pásma krytů | Kontrola předchozí útočné techniky s návazností na vykrytí dalšího útoku

Útok džódan oi-zuki + čúdan oi-zuki + čúdan mae-geri
SK1 – vzad do hidari ZkD s age-uke + krok v ZkD vzad se soto-uke + krok vzad v ZkD s gedan-barai + protiútok čúdan gjaku-zuki

obránce dodržuje správný nápřah na age-uke, tedy s krycí rukou v hikite. V nápřahu na soto-uke nápřahová ruka stále kryje protivníkovu ruku, která zůstává v koncové poloze oi-zuki (nápřahová ruka zůstává v age-uke, jen se otevře dlaň). V nápřahu na gedan-barai nápřahová ruka stále kryje protivníkovu ruku, která zůstává v pozici oi-zuki (obráncova nápřahová ruka zůstává v soto-uke).

SK2 – vzad do hidari ZkD s age-uke + krok v ZkD vzad s uči-uke + krok vzad v ZkD s gjaku gedan-barai + protiútok džódan kizami-zuki + čúdan gjaku-zuki

obránce dodržuje správný nápřah na age-uke, tedy s krycí rukou v hikite. V nápřahu na uči-uke nápřahová ruka stále kryje protivníkovu ruku, která zůstává v koncové poloze oi-zuki (nápřahová ruka zůstává v age-uke, jen se otevře dlaň). Na gjaku gedan-barai se napřahuje pouze krycí, tedy pravá ruka, levá ruka zůstává v hikite. V zhledem k tomu, že gjaku gedan-barai vychýlilo útočníka stranou, technika protiútoku kizami-zuki míří křížem vpravo, technika protiútoku gjaku-zuki míří přímo před pravý bok, tedy ne do osy těla jako obvykle.

SK3 – vzad do hidari KkD s hidari haiwan-uke + krok vzad v KkD s morote uči ude-uke + krok vzad v KkD se sukui-uke + protiútok gjaku-zuki v ZkD

je potřeba dodržet souhru prvních tří čtvrtin kroku s útočníkem společně s nápřahem na krycí techniku. V sukui-uke je potřeba, aby krycí ruka mířila do strany, nikoliv vzad. Protože sukui-uke vychyluje útočníka stranou, při překroku z KkD do ZkD se přední noha nehýbe. ZkD se provede pouze propnutím zadní nohy a přesunutím těžiště vpřed, ZkD tak bude natočeno mírně vpravo do směru pozice protivníka.

SK4 – vzad do KiD s džódan jama-uke + krok vzad v KiD s čúdan teišó-uke + krok vzad v KiD se sokumen gedan-uke + protiútok čúdan joko empi-uči – při nápřahu do joko empi-uči zůstává druhá ruka v hikite

SK4´ (variace) – vzad do KiD s džódan jama-uke + krok vzad v KiD s otoši-uke + krok vzad v KiD s gedan haiwan-uke + protiútok džódan haito-uči v ZkD

SK5 – vzad do hidari ZkD s age-uke přes rotaci těla proti směru hodinových ručiček + krok v ZkD vzad se soto-uke s rotací po směru hodinových ručiček + krok vzad v ZkD s gedan-barai s rotací proti směru hodinových ručiček + protiútok čúdan gjaku-zuki

Videonávody