Kihon ippon kumite

Útočník i obránce mají pouze jednu šanci na svou akci, proto je kihon-ippon kumite, náročnější na psychiku a koncentraci |Větší počet druhů útočných technik | Velká variabilita obranných technik | Nácvik harmonizace obrany go-no-sen k útoku | Nácvik číselné řady obran | Velký důraz na přesné provedení technik | Správný kihon | Přesná vzdálenost | Přesné načasování | Přesné směry obranných technik | U kopů nácvik zanšin útočníka | V některých obranách si už obránce sám volí správný směr a vzdálenost úkroku ve vztahu k účinnosti obrany a protiútoku

Útok džódan oi-zuki

Obrana 1 – vzad do hidari ZkD s age-uke + migi čúdan gjaku-zuki obránce dodržuje správný nápřah na age-uke, tedy s krycí rukou v hikite.

Obrana 2 – vpravo 45 do hidari KkD s džódan tate šuto-uke + hidari ZkD s džódan gjaku šuto-uči
Ruce se napřahují jako na šuto-uke, v konci techniky tate šuto-uke v KkD je pravá ruka v nápřahu na šuto-uči, tedy vedle hlavy loktem vzad, dlaní ven, do ZkD se nemusí překračovat přední nohou, záleží ne vzájemné pozici obránce a útočníka.U pokročilejších cvičenců je lépe mít ruku v konci protiútoku v nastavení sejrúto, aby se úderová plocha dostala lépe na cíl (krk, spánek).

Obrana 3 – vlevo 90 do HsD se sokumen džódan uke (migi age-uke 45) + migi joko-geri ke-age + KiD s joko empi-uči
Ukračuje se do výseče mezi 90 a 45 stupni. Je potřeba ukročit do správné vzdálenosti, aby měly techniky protiútoku správný dosah a do správného úhlu, aby osa útoku směřovala ze strany přímo do koncové polohy útočníka. Při age-uke se nedělá druhou rukou klasický nápřah, jen krycí ruka jde pod druhou rukou, která je v původní pozici joi. V rychlém provedení se může místo HsD jet hiki-aši, tedy pravá noha rovnou z přitažení provádí joko-geri ke-age. V KiD se obránce pravou nohou dotýká pravé nohy útočníka, aby mu narušil stabilitu postoje Zkd. Zpět do joi se obránce vrací prudkým stažením pravé nohy (pomocí nami-aši obejde soupeřovu pravou nohu) a došlápnutím přibližně do poloviny délky směrem k soupeři a levá noha se posune do joi. Těžiště se při vracení do joi nestahuje úplně k levé noze.

Obrana 4 – vzad do hidari ZkD s džódan haišu džudži-uke + migi čúdan mawaši-geri + ten-šin do hidari ZkD s hidari čúdan uširo mawaši empi-uči
V džódan haišu džudži-uke je levá ruka vepředu, obránce pomocí haišu obou dlaní drží ruku útočníka a z tohoto držení přehmatává přes pravé šuto do úchopu pravou rukou. Při mawawši-geri se stáhne pravá ruka obránce, která tak strhne útočníka proti kopu. Při mawaši empi-uči se vzdálenost mezi obráncem a útočníkem reguluje došlapem pravé nohy, levý bok se pak v ZkD stahuje vzad a podle potřeby se stahuje i přední, tedy levá noha do pozice gjaku-hanmi. Do joi se vrací rotací na levé noze. Vzhledem k tomu, že obránce potřebuje pro kop mawaši-geri dostatečnou vzdálenost, pro tuto obranu si ustupuje v zenkucu-dači více vzad.

Obrana 5 – vzad do hidari ZkD s age-uke + stažení levé nohy do poloviny postoje + migi čúdan mae-geri + dokrok do migi ZkD s džódan tate empi-uči
Podsunutí přední nohy musí být do takové vzdálenosti, ze které je obránce schopen zasáhnout útočníka pomocí mae-geri. Po mae-geri levá ruka chytá útočníkovu ruku a současně s provedením tate empi-uči pravou rukou, se levá ruka obránce stahuje do hikite a přitahuje tak útočníka proti enpi-uči. Do joi se stáhne nejprve pravá noha do poloviny postoje (během toho obránce stále drží pravou ruku v tate enpi-uči) a pak se k ní přisune levá vpřed (v tomto druhém kroku obránce provede rukama joi).

Útok čúdan oi-zuki

Obrana 1 – vzad do hidari ZkD s čúdan soto ude-uke + migi čúdan gjaku-zuki úkrok do zenkucu-dači je přímo vzad, nikoliv do strany. Krycí ruka v konci soto-uke směřuje do osy útočníka.

Obrana 2 – vzad do migi ZkD s čúdan soto ude-uke + suri-aši do KiD s migi čúdan joko empi-uči
Soto-uke se provádí v zenkucu-dači, tedy s propnutou zadní nohou, teprve v nápřahu na joko enpi-uči se zadní noha pokrčí otočením na špičce, aby se těžiště při nápřahu neposunulo vzad. Pokročilejší cvičenci, kteří mají při hanmi v zenkucu-dači pokrčené koleno, nedělají nohou nápřah a rovnou z hanmi v ZkD se odrážejí do KiD. Nápřah do joko empi-uči je vzad 45 do propnuté paže dlaní nahoru, obráncova nápřahová ruka se neztrácí kontakt se soupeřovou útočící rukou. KiD je v ose původního ZkD, aby joko empi-uči mířilo doprostřed těla útočníka. Obě nohy se tedy stáhnou do centrální osy směru útoku a posunou se rovněž směrem k útočníkovi. Stažení do joi nejprve pravou nohou vzad do poloviny postoje (během toho obránce stále drží pravou ruku v joko enpi-uči), potom se k ní přisune levá noha vpřed (v tomto druhém kroku obránce provede rukama joi).

Obrana 3 – vzad do hidari ZkD s čúdan uči ude-uke + na místě hidari džódan kizami-zuki + migi čúdan gjaku-zuki v tomto rozestavení střehů se provádí tzv. tate uči-uke, krycí ruka jde v první polovině krytu vpřed a poté jde kolmo na soupeřovu útočící ruku.

Obrana 4 – úkrok vpravo do hidari KkD s čúdan šuto-uke + čúdan kizami mae-geri (kizami
mawaši-geri) + dokrok do hidari ZkD s čúdan tate šihon nukite
Kizami mae-geri nebo mawaši-geri se provádí bez posunu vzad s vytrčením předního boku do kopu, důležitý je tlak na zadní nohu při kopu, který udržuje těžiště vepředu a trčí přední bok do kopu. Protiútok kizami mae-geri se provádí v případě, že obráncova přední noha je na vnitřní straně soupeřova chodidla přední nohy. Protiútok kizami mawaši-geri se provádí v případě, že obráncova přední noha je na vnější straně soupeřova chodidla přední nohy.

Obrana 5 – tenšin do KiD s hidari čúdan hidži-uke + tenšin do migi ZkD (nebo KiD) s migi džódan uširo mawaši empi-uči (do zátylku soupeře)
Předpokladem úspěšné akce je správný krok útočníka, tedy dovnitř postoje obránce. Obránce si tedy musí před zahájením útoku pohlídat, že má chodidla ve výchozím postavení joi dostatečně od sebe vzdálená. Obránce do KiD rotuje na přední straně levého chodidla, do ZkD se rotace provádí rovněž na levém chodidle. Podle vzdálenosti na patě nebo přední straně (při snaze dostat se co nejdál za soupeře je výhodnější rotace na patě). Při hidži-uke (empi-uke) může být levá ruka v rjóken, ale spíše je předsunutá před tělo, v konci uširo mawaši empi-uči končí obránce v KiD nebo ZkD podle vhodnosti pro protiútok. Standardně se míří protiútok do zátylku soupeře, ale v případě potřeby i na žebra či záda soupeře (například v případě, že je soupeř výrazně větší).

Útok čúdan mae-geri

Obrana 1 – vzad do hidari ZkD s gedan-barai + čúdan gjaku-zuki V této obraně je potřeba, aby obránce dodržel princip správného těžiště při zakorčení do ZkD, tedy neposouval ho příliš vzad, ale prakticky šel těžištěm pouze dolů a otočil boky kolem osy protínající přední kyčel. Gedan-barai tak půjde více vpřed a vyblokuje kop před jeho dokončení. Kryt neprovádí ruka, ale rotace boků obránce. Krycí ruka směřuje při gedan-barai částečně vpřed, nikoliv jen do strany.

Obrana 2 – vzad do hidari ZkD s gjaku gedan-barai (migi) + hidari džódan kizami-zuki + migi
čúdan gjaku-zuki
Zde je potřeba dodržet, aby úkrok do ZkD byl přímo vzad a neodkláněl se od kopu. V tom případě by se zadní bok točil vzad a nikoliv vpřed, jak má být u pozice gjaku hanmi. Ruka v gedan-barai v gjaku hanmi má stejný sklon jako ruka v klasickém provedení gedan-barainad přední nohou ZkD.

Obrana 3 – vzad do migi ZkD (half ZkD) s gedan džudži-uke + jori-aši vpřed do migi ZkD (dokrok vpřed do migi ZkD) s džódan šutó džudži-ukei V gedan džudži-uke jsou obě dlaně v poloze suihei, tedy vodorovně dlaněmi dolů. Tímto blokem se obránce snaží zachytit soupeřovu nohu ještě v pokrčené poloze. Před džódan šutó džudži-uke se stáhnou ruce lokty k tělu stále se překříženými předloktími nasměrovanými dlaňovou částí k tělu. Obě tyto části techniky jsou provedeny najednou i při fázování obrany. Do joi se vracíme stažením pravé nohy vzad do půlky postoje (při tomto stažení nohy zůstávají ruce v džódan šutó džudži-uke) a potom se levá noha přisune vpřed k pravé (v této části kroku provedou ruce pozici joi).

Obrana 4 – stažení k levé noze do migi NeD s migi gedan-barai + hidari tate šutó-uke + výkrok do migi ZkD s migi mae empi-uči
Levá noha dělá před NeD standardně úkrok vlevo vzad, délka ale závisí na odhadu vzdálenosti obránce. Obránce ukročí do takové vzdálenosti, odkud provede účinný protiútok ze správného směru, tedy za soupeřovo přední chodidlo. Osa obránce míří ze strany přímo do soupeře. V Nekoaši-dači jdou ruce z GB ihned do hidari tate šutó-uke, migi hikite). Migi ZkD se provádí s tlakem pravé nohy z vnějšku na soupeřovu pravou nohu, aby se narušila stabilita útočníkova postoje. Zpět do joi se obránce vrací prudkým stažením pravé nohy (pomocí nami-aši obejde soupeřovu pravou nohu) a došlápnutím přibližně do poloviny délky směrem k soupeři a levá noha se posune do joi. Těžiště se při vracení do joi nestahuje úplně k levé noze.

Obrana 5 – vzad do hidari KkD s hidari sukui-uke + hidari ZkD s migi gjaku-zuki
Levá ruka obránce směřuje v sukui-uke do strany, nikoliv vzad. Při protiútoku gjaku-zuki levá noha obánce z KkD do ZkD nepřekračuje. Sukui-uke vychyluje útočníka pod velkým úhlem a tak je v konci obráncovo hidari ZkD natočeno mírně vpravo.

Útok čúdan Joko-kekomi

Obrana 1 – vzad do hidari ZkD 45 s čúdan soto ude-uke + čúdan gjaku-zuki

Obrana 2 – vzad do hidari FuD s čúdan haiwan-uke + na místě ZkD džódan gjaku haito-uči
Důležité je udržet směr úkroku do FuD přímo vzad. Pokud pravá noha se při úkroku posune vzad vlevo, nebude mít protiútok haito-uči správnou vzdálenost. Ze stejného důvodu také levá ruka obránce při haiwan-uke musí jít spíše podél těla, aby příliš nepřetočila obránce.

Obrana 3 – vlevo hidari ZkD s migi uširo čúdan-barai + migi čúdan joko-kekomi + KiD s migi čúdan joko empi-uči
Do KiD se provádí posun tak, aby pravá noha v KiD tlačila z vnější strany na soupeřovo ZkD a narušovala tak jeho stabilitu. Zpět do joi se obránce vrací prudkým stažením pravé nohy (pomocí nami-aši obejde soupeřovu pravou nohu) a došlápnutím přibližně do poloviny délky směrem k soupeři a levá noha se posune do joi. Těžiště obránce se při vracení z KiD do joi nestahuje úplně
k levé noze.

Útok mawaši-geri

Obrana 1 – vpravo do hidari ZkD s hidari džódan haiwan-uke + čúdan gjaku-zuki
Pravá noha ukračuje doprava a mírně vpřed tak, aby ZkD bylo kolmé k původnímu směru nápřah na haiwan-uke je obdobný jako u uči-uke. Načasování gjaku-zuki by mělo být nejpozději na došlap soupeřovy kopající nohy

Obrana 2 – úkrok levou nohou vpravo 45 do KiD s tate heikó šutó-uke + suri-aši v KiD s joko empi-uči
Ruce v heiko-uke nesmí být příliš od sebe, aby nemohl mezi nimi útočník zasáhnout kopem obličej obránce. V protiútoku levá ruka tlačí na zavřenou pěst pravé ruky. Zpět do joi se stáhne nejprve pravá noha do poloviny postoje (během toho obránce stále drží ruce v pozici protiútoku) a pak se levá noha posune do pozice joi (v tomto druhém kroku obránce provede rukama joi).

Obrana 3 – úkrok levou nohou vpravo 45 do migi KkD s džódan soto ude-uke + migi čúdan kizami-geri + migi ZkD s čúdan gjaku-zuki