Ushiro-geri

    Ushiro-geri znamená kop vzad a obyčejně pod ním
    rozumíme klasický kekomi kop, který směřuje vzad po přímé dráze.
    Při Ushiro geri se kopající noha zvedá nejprve do hiki-aši, netřeba však zvedat koleno tak vysoko. Postačí taková poloha, při které je předkolení (holen) rovnoběžně se zemí. Důležité je pokrčit nohu, co nejvíce
    v koleně. Dráha kopu se má přibližovat horizontále. Úderovou plochou při ushiro-geri je nejčastěji pata nebo sokuto. Důležité pravidlo je, aby hlava byla vytočená už na začátku kopu tak, aby jsme viděli soupeře.